Skip to content Skip to footer

Teraz żyję!

Cud nowego narodzenia

Teraz żyję!

29 stycznia, 2023

Series: Teraz żyję!

Księga: List do Efezjan

Fragment Biblii: List do Efezjan 2:1-10

Pisząc swój List do Efezjan apostoł Paweł z całą mocą zauważa, że każdy człowiek jest duchowo martwy – niezdolny, aby zobaczyć i zrozumieć Boga, ślepy na Jego piękno, nieporuszony jego świętością i niewrażliwy na Jego chwałę. Głębia dramatu naszego położenia polega na tym, że sami nie jesteśmy w stanie z naszą kondycją zrobić zupełnie nic. Nasz jedyny ratunek może być upatrywany w tym, aby dokładnie ta sama moc, która wskrzesiła Chrystusa z martwych, wskrzesiła i nas.

(1) I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, (2) W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. (3) Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni;

 

(4) Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, (5) I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście – (6) I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, (7) Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie.

 

(8) Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; (9) Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. (10) Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.


List do Efezjan 2:1-10

Powyższy cytat z Pisma Świętego zaczerpnięto z: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. Tekst cytowanego fragmentu wzięto z Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020.