Skip to content Skip to footer

Nowonarodzenie i co dalej?

Nowonarodzenie i co dalej?

5 lutego, 2023

Księga: List do Galatów

Fragment Biblii: List do Galacjan 5:16-17

W momencie, gdy przez wiarę jesteśmy zbawieni, otrzymujemy kompletnie nową naturę, która tęskni za Bogiem i biegnie w stronę świętości. Niue tracimy równocześnie starej natury, która ciągnie nas w dół i stale popycha w stronę grzechu. Nasze wnętrze staje się więc polem bitewnym, na którym walka toczy się między starym i nowym, złym i dobrym, grzesznym i świętym. Ponieważ jednak zostaliśmy zrodzeni przez Boga do życia, musimy stale zrzucać z siebie to, co stare i przyodziewać to, co nowe.

(16) Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. (17) Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie.


List do Galacjan 5:16-17

Powyższy cytat z Pisma Świętego zaczerpnięto z: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. Tekst cytowanego fragmentu wzięto z Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020.