Skip to content Skip to footer

Kto spojrzy, będzie żył

Obietnica nowego narodzenia

Kto spojrzy, będzie żył

15 stycznia, 2023

Series: Teraz żyję!

Księga: Ks. Liczb

Fragment Biblii: Księga Liczb 21:4-10

Historia Izraela zmierzającego do Ziemi Obiecanej jest przedstawioną w soczewce historią każdego z nas. W każdym człowieku znajduje się nieugaszone pragnienie, które – jeśli się z nim w porę nie zmierzymy – uczyni nas nieskończenie nieusatysfakcjonowanymi tym, co mamy; bylibyśmy niezadowoleni nawet gdybyśmy żyli w raju. Autor Księgi Liczb uzmysławia więc nam, że każdego dnia fizycznie i duchowo umieramy i nasz jedyny ratunek jest w zaufaniu, że Bóg ofiarowuje nam najlepsze lekarstwo.

(4) Od góry Hor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom. Lecz lud zniecierpliwił się w drodze. (5) I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi: Po co wyprowadziliście nas z Egiptu, czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. (6) Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud, i wielu z Izraela pomarło.

 

(7) Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: Zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko tobie; módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. (8) I rzekł Pan do Mojżesza: Zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył.(9) I zrobił Mojżesz miedzianego węża, i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu.

 

(10) I wyruszyli synowie izraelscy, i rozłożyli się obozem w Obot.


Ks. Liczb 21:4-10

Powyższy cytat z Pisma Świętego zaczerpnięto z: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. Tekst cytowanego fragmentu wzięto z Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020.