Kościół to miejsce w którym możesz
rozpocząć od nowa

godz. 17:00

|

17.10.2021

miłujemy

ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował

JESTEM PRZEKONANY, ŻE

Tylko poprzez należyty wykład Pisma jesteśmy stale prowadzeni ku bliskiej więzi z Chrystusem oraz stajemy się Jego dojrzałymi naśladowcami.

Dr Mateusz Jakubowski
Pastor Kościoła “Nowe Życie”

Kazania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania...

jesteś zaciekawiony bądź zmagasz się, w co właściwie wierzyć – pragniemy zaoferować przyjazną przestrzeń do wyrażania wątpliwości, zadawania pytań oraz szczerego poszukiwania odpowiedzi.
napisz do nas