Skip to content Skip to footer

Dobro i zło

Dobro i zło

12 lutego, 2023

Tematyka: Wojny i kataklizmy

Księga: Ks. Izajasza

Fragment Biblii: Księga Izajasza 1:16-17

Każdego dnia stajemy w obliczu wielu wyborów i wyłącznie od nas zależy, czy będziemy czynić dobro, czy też zło. Możemy jednak ulec złudnemu przeświadczeniu, że zajmowane przez nas życiowe postawy są wyłącznie naszą sprawą. Historia pokazuje jednak, że czynienie dobra i zła podobne jest do siania nasion: choć wkładamy do ziemi jedno, wyrośnie ich kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, a czasem nawet kilkaset.

(16) Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić! (17) Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową!


Ks. Izajasza 1:16-17

Powyższy cytat z Pisma Świętego zaczerpnięto z: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. Tekst cytowanego fragmentu wzięto z Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020.