Skip to content Skip to footer

Od wrogości do przyjaźni

Od wrogości do przyjaźni

8 stycznia, 2023

Księga: List do Rzymian

Fragment Biblii: List do Rzymian 5:1-2

Abyśmy mogli w pełni radować się Bogiem, musimy przejść ze stanu wrogości do stanu przyjaźni z Bogiem. Staje się to możliwe wyłącznie dzięki doskonałej ofierze Jezusa Chrystusa, w wyniku której możemy narodzić się na nowo, znaleźć niezniszczalny pokój z Bogiem i na wieki stać się Jego dziećmi. Nawet gdy zdarzy nam się upaść, nasze usprawiedliwienie pozostanie pełne w Jezusie Chrystusie, gdyż pokrewieństwo z Bogiem zależy od nowonarodzenia.

(1) Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, (2) Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.
List do Rzymian 5:1-2

Powyższy cytat z Pisma Świętego zaczerpnięto z: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. Tekst cytowanego fragmentu wzięto z Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020.