miłujemy

ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował

JESTEM PRZEKONANY, ŻE

Tylko poprzez należyty wykład Pisma jesteśmy stale prowadzeni ku bliskiej więzi z Chrystusem oraz stajemy się Jego dojrzałymi naśladowcami.

 

Mateusz Jakubowski
Pastor Kościoła „Nowe Życie”

Kazania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania...

bądź chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o autentyczności chrześcijaństwa
napisz do nas