“The Blessing”, czyli “Błogosławieństwo”, to utwór napisany na podstawie biblijnych opisów przymierza, jakie Bóg zawierał z powoływanymi przez siebie ludźmi. Słowa te zachwycały i zmieniały życia tych, do których były kierowane. Dziś – wciąż niosą ukojenie i nadzieję.