Idea wolności od pokoleń porywa ludzi swoją atrakcyjnością i stanowi centrum wielu systemów myślowych. Czym jest wolność? Jaka jest wolność? Co to znaczy być prawdziwie wolnym? Bogusław Sokół przybliża różne koncepcje wolności i zestawia je z tym, co chrześcijaństwo mówi na jej temat.

(36) Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.

Ew. Jana 8:36

Powyższy cytat z Pisma Świętego zaczerpnięto z: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. Tekst cytowanego fragmentu wzięto z Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020.