Co robić gdy po raz kolejny coś w życiu nas zawodzi; gdy nasze plany kończą się niepowodzeniem; gdy wiara podupada, a nadzieja chwieje się w posadach? Tomasz Kasperski odpowiada na to pytanie, idąc w ślad za słowami autora Psalmu 121, który wyznaje: “oczy moje podnoszę ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc”.

(1) Pieśń pielgrzymek. Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc? (2) Pomoc moja jest od Pana, Który uczynił niebo i ziemię. (3) Niechaj nie da się potknąć twej nodze, Niech nie drzemie stróż twój. (4) Oto nie drzemie Ani nie zasypia stróż Izraela.

(5) Pan stróżem twoim, Pan cieniem twoim po prawicy twojej. (6) Słońce nie będzie cię razić za dnia Ani księżyc w nocy. (7) Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, Strzec będzie duszy twojej. (8) Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, Teraz i na wieki.

Ks. Psalmów 121

Powyższy cytat z Pisma Świętego zaczerpnięto z: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. Tekst cytowanego fragmentu wzięto z Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020.