Każdy posiada jakieś wyobrażenie Boga. Część ludzi sądzi, że Go po prostu nie ma – że Bóg stanowi zaledwie wytwór wyobraźni bądź jest przejawem naiwnego myślenia tych, którzy nie umieją sobie w życiu poradzić. Inni sądzą, że Bóg być może istnieje, ale jest jak odległy i surowy zarazem Ojciec, który praktycznie nie uczestniczy w naszym życiu i pojawia się wyłącznie wtedy, gdy zawinimy, aby wymierzyć karę. Albo może się jeszcze wydawać, że Bóg jest zawsze blisko nas, aby nas uchronić przed złem i otulić sobą, gdy nadciągną rozszalałe życiowe burze.

A gdyby tak móc spotkać Boga? Gdybyśmy tylko mogli mieć doświadczenie, w wyniku którego wszystko mogłoby wreszcie kliknąć i wskoczyć na właściwe miejsce. Nie musielibyśmy już więcej zgadywać i spekulować, ale moglibyśmy po prostu ponad jakąkolwiek wątpliwość wiedzieć jaki jest Bóg! Okazuje się, że to właśnie takie doświadczenie nazywamy dziś Bożym Narodzeniem; to właśnie o tym mówi hymn, który spontanicznie wypłynął z ust Marii.

(46) I rzekła Maria: Wielbi dusza moja Pana, (47) I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim,

(48) Bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. (49) Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, i święte jest imię jego. (50) A miłosierdzie jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się go boją.

(51) Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc, (52) Strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych, (53) Łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. (54) Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie, (55) Jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki.

Ew. Łukasza 1:46-55

Powyższy cytat z Pisma Świętego zaczerpnięto z: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. Tekst cytowanego fragmentu wzięto z Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020.