Żyjemy w szczególnym okresie czasu. Presja wydarzeń wywołuje w nas irytację, jesteśmy mocno zniecierpliwieni i zmęczeni. Sprawy, nad którymi wcześniej przeszlibyśmy do porządku dziennego, teraz urastają do rangi drażliwych problemów. Nauczmy się od Pawła i Barnaby, jak twardo stać przy własnym zdaniu i nie dewastować więzi między sobą.

(35) A Paweł i Barnaba pozostali w Antiochii, nauczając i zwiastując wraz z wieloma innymi Słowo Pańskie. (36) A po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby: Wybierzmy się w drogę i odwiedźmy braci we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy Słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak im się powodzi. (37) Ale Barnaba chciał zabrać z sobą również Jana, zwanego Markiem. (38) Paweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać z sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nimi w pracy. (39) Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali.

Dzieje Apostolskie 15:35-39

Powyższy cytat z Pisma Świętego zaczerpnięto z: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. Tekst cytowanego fragmentu wzięto z Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020.