Są w życiu sytuacje, w których nie wiemy jak postąpić. Czasami jesteśmy zmuszeni, by dokonać trudnych wyborów. Czujemy się wtedy jakbyśmy błądzili w ciemnościach. Tomasz Kasperski wskazuje na słowa Chrystusa, które w takich momentach pomagają znaleźć rozwiązanie.

(12) A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.

Ewangelia św. Jana 8:12

Powyższy cytat z Pisma Świętego zaczerpnięto z: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. Tekst cytowanego fragmentu wzięto z Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020.