Przyjaźń stanowi jedną z najbardziej pożądanych relacji. Zbliża ludzi ku sobie do tego stopnia, że jedno serce zaczyna bić w dwóch ciałach. Prawdą jest także, że przyjaźń jest obecnie deficytowa. Chociaż nieustannie jej poszukujemy, nie w każdym upatrujemy partnera do szczerej rozmowy i nie zawsze zdobywamy się na odwagę, aby zaufać. Nawiązując do pięknej przyjaźni, która połączyła bohaterów biblijnych Dawida i Jonatana, pastor Mateusz Jakubowski pokazuje, w jaki sposób najpiękniejsza z ludzkich relacji może prawdziwie zakwitnąć dzięki osobie Jezusa Chrystusa.

(1) A gdy dokończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida, i umiłował go Jonatan jak siebie samego. (2) I zabrał go Saul tegoż dnia z sobą i nie pozwolił mu już powrócić do domu jego ojca. (3) Zawarli tedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego.

2 Ks. Samuela 18:1-3

Powyższy cytat z Pisma Świętego zaczerpnięto z: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. Tekst cytowanego fragmentu wzięto z Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020.