Nie będę żyć w strachu

23 stycznia, 2022
Tematyka: Strach , Zwątpienie
Księga: Ew. Marka

Fragment Biblii: Marek 6:45-56

Informacja o narodzinach dziecka zawsze jest wielkim wydarzeniem i coraz kreatywniej potrafimy wykorzystać wszelkie możliwości, aby podzielić się radością z naszym otoczeniem. Jedno wiemy jednak na pewno – niezależnie od rozwoju technologii i naszej pomysłowości, pewnego sposobu obwieszczenia światu narodzin dziecka nie uda się przebić już nigdy: nie uda się już wysłać anioła, który – mając za sobą całe zastępy wojsk niebieskich – przekaże naszym sąsiadom, że na świat właśnie przyszło niemowlę. Cóż więc było tak szczególnego w tym jednym dziecku, że jego narodziny były otoczone atmosferą głębokiej cudowności?

(8) A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. (9) I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła; i ogarnęła ich bojaźń wielka. (10) I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, (11) Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. (12) A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. (13) I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: (14) Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Ew. Łukasza 2:8-13

Powyższy cytat z Pisma Świętego zaczerpnięto z: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. Tekst cytowanego fragmentu wzięto z Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020.