Kto ci powiedział, że jesteś nagi?

14 sierpnia, 2022
Księga: Ks. Rodzaju
Audio Download
Notatki Download

Fragment Biblii: Księga Rodzaju 3:11

Adam z Ewą po swoim upadku doświadczyli świadomości własnej nagości i gdy Bóg wyszedł im naprzeciw, nie czuli się godni, aby się z Nim spotkać. Poczucie wstydu zdołało się zakorzenić w umyśle człowieka tak mocno, że już dłużej nie jest wyłącznie częścią jego fizyczności, ale przede wszystkim tożsamości. Kiedy jednak uwierzymy Bogu, przypisuje On nam doskonałość Chrystusa i wypowiada o nas słowa, które skierował do niego: „Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem”.

(11) Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść?

Ks. Rodzaju 3:11

Powyższy cytat z Pisma Świętego zaczerpnięto z: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. Tekst cytowanego fragmentu wzięto z Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020.