Istota Kościoła

21 sierpnia, 2022
Audio Download

Fragment Biblii: List do Efezjan 3:4-11

Pomimo wszystkich wyzwań i trudności, które na przestrzeni lat trapiły Kościół, niezmiennie stanowi on najwspanialszą rzeczywistość na tej ziemi dowodząc, że jest niezniszczalny. Słusznie zauważa się więc, że nasze doczesne niebo nazywa się Kościół. Wypada jednak pamiętać, że Kościół nie jest po prostu miejscem, do którego uczęszczamy, ale raczej niepojętym światem, do którego wkraczamy i duchową rodziną, którą wespół stanowimy.

(4) Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, (5) Która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona jego świętym apostołom i prorokom, (6) Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez ewangelię, (7) Której sługą zostałem według daru łaski Bożej, okazanej mi przez jego wszechmocne działanie.

(8) Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe (9) I abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, (10) Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, (11) Według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym,

List do Efezjan 3:4-11

Powyższy cytat z Pisma Świętego zaczerpnięto z: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. Tekst cytowanego fragmentu wzięto z Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020.