Gdzie jesteś?

7 sierpnia, 2022
Tematyka: Bóg , Grzech , Łaska , Upadek
Księga: Ks. Rodzaju
Audio Download

Fragment Biblii: Księga Rodzaju 3:9

Czy to człowiek poszukuje Boga, czy też Bóg jest tym, który nieustannie szuka człowieka? Współcześnie wydaje się, że Bóg ukrył się przed nami w niedostępnej ciemności, wobec czego nie potrafimy Go odnaleźć. Biblia jednak przedstawia tę dynamikę w zupełnie odmiennym świetle. Już na pierwszych jej kartach możemy dostrzec obraz Boga, który wkracza w ludzki dramat z łaskawym pytaniem „gdzie jesteś?” na ustach. Chociaż my odwracamy się od Niego, On nigdy nie odwraca się od nas.

(9) Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś?

Ks. Rodzaju 3:9

Powyższy cytat z Pisma Świętego zaczerpnięto z: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. Tekst cytowanego fragmentu wzięto z Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020.