Dlaczego to uczyniłaś?

4 września, 2022
Tematyka: Bóg , Grzech , Łaska , Upadek
Księga: Ks. Rodzaju
Audio Download

Fragment Biblii: Księga Rodzaju 3:13

Biblijna historia kuszenia Adama i Ewy uwidacznia nam potęgę idei, która potrafi się kamuflować, aby stymulować nasze próżne ambicje, kwestionować Bożą prawdomówność i doprowadzić nas do moralnego bankructwa. Szersze spojrzenie na historię Biblii pokazuje jednak, że głuchota naszego serca i ślepota naszego umysłu mogą być pokonane przez Bożą dobroć, jaka w pełni manifestuje się w śmierci Jezusa Chrystusa, który umarł, aby przezwyciężyć konsekwencje naszych chybionych decyzji.

(13) Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadłam.

Ks. Rodzaju 3:13

Powyższy cytat z Pisma Świętego zaczerpnięto z: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. Tekst cytowanego fragmentu wzięto z Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020.