Kazanie

Wyczyść
Opis serii kazań

Pytania, które zada Tobie Bóg

Nie jest niczym niezwykłym, że każdy z nas ma wiele pytań, które chciałby zadać Bogu. Niezwykłe jest jednak to, że są pytania, które Bóg nieustannie zadaje każdemu z nas!

Kazanie in Pytania, które zada Tobie Bóg