Credo, czyli wyznanie wiary, pomaga zrozumieć czym jest chrześcijaństwo. Apostołowie, a potem ojcowie Kościoła, pozostawili je kolejnym pokoleniom chrześcijan, wskazując kierunek, w jakim powinna rozwijać się ich wiara. Szanując historię chrześcijaństwa, dzielimy się z Wami utworem Credo w wykonaniu młodzieży z Kościoła “Nowe Życie” w Polkowicach.