COVID-19

Kościół “Nowe Życie” w Polkowicach z najwyższą troską monitoruje aktualne informacje i zalecenia publikowane w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej – GOV.PL, związane z rozprzestrzenianiem się wirusa wywołującego COVID-19.

(1) Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione.

List do Rzymian 13:1

Jednocześnie pozostajemy niezachwiani w naszym przekonaniu, że Kościół to nie miejsce, ale raczej tworzący je ludzie. Świadomość ta umacnia nas na stanowisku, że najbardziej autentycznym testem chrześcijaństwa jest nasze oddanie Bogu wyrażające się w praktycznej postawie względem drugiego człowieka. Działając w tym duchu, rozumiejąc istotę regularnego spotykania się Kościoła, biorąc pod uwagę zniesione ograniczenia dotyczące udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym, postanowiliśmy wznowić nasze cotygodniowe nabożeństwa w celu społecznego uwielbienia Boga oraz niesienia sobie nawzajem zachęty, pociechy i nadziei – szczególnie w czasach wyjątkowej niepewności.

(24) i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, (25) nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.

List do Hebrajczyków 10:24-25

Podczas naszych nabożeństw dokładamy wszelkich możliwych starań, aby respektować aktualnie obowiązujące zasady i ograniczenia w życiu społecznym związane z COVID-19. Mając powyższe na względzie, osoby chcące uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach Kościoła “Nowe Życie” w Polkowicach uprasza się o uszanowanie następujących zaleceń:

Obowiązek zakrywania ust i nosa