Jezus kieruje rozgrzewające słowa współczucia oraz zachęty do kościoła w Smyrnie, który doświadczał różnych form dyskryminacji i wzmagających się prześladowań z powodu wyznawanej wiary. Wskazując na swoje człowieczeństwo, Jezus utożsamia się z cierpiącymi; podkreślając swoje bóstwo, zaznacza swoją suwerenną kontrolę nad zaistniałą sytuacją. Nade wszystko jednak, obiecuje posilenie dla cierpiących i nagrodę dla wytrwałych.

(8) A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył;

(9) znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. (10) Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota.

(11) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci.

Apokalipsa 2:8-11

Powyższy cytat z Pisma Świętego zaczerpnięto z: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. Tekst cytowanego fragmentu wzięto z Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020.