Roztropność, będąca szlachetną cechą, powinna być charakterystyczna dla osoby naśladującej Chrystusa. Nasze życie to ciągłe wybory. Roztropność jest cnotą moralną, którą chrześcijanin musi posiadać, by jego decyzje były godne Chrystusa. O tym czym roztropność jest i jak ją wypracować mówi Bogusław Sokół.

(24) Koroną mędrców jest roztropność, lecz wieńcem głupców głupota.

Księga Przysłów 14:24

Powyższy cytat z Pisma Świętego zaczerpnięto z: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. Tekst cytowanego fragmentu wzięto z Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020.