(1) Przewodnikowi chóru. Pieśń synów Koracha na nutę: “Dziewice…” (2) Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. (3) Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz. (4) Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, Choćby drżały góry z powodu gniewu jego. Sela. (5) Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, Przybytek święty Najwyższego. (6) Bóg jest w nim, nie zachwieje się: Bóg wspomoże go przed świtem. (7) Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, Odezwał się głosem swoim, i rozpłynęła się ziemia. (8) Pan Zastępów jest z nami, Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Sela. (9) Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, Który czyni dziwne rzeczy na ziemi! (10) Kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi, Łamie łuki i kruszy włócznie, Wozy ogniem pali. (11) Przestańcie i poznajcie, żem Ja Bóg, Wywyższony między narodami, Wywyższony na ziemi! (12) Pan Zastępów jest z nami, Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Sela.

Księga Psalmów 46:1-12

Powyższy cytat z Pisma Świętego zaczerpnięto z: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. Tekst cytowanego fragmentu wzięto z Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020.