W każdej chrześcijańskiej społeczności znajdują się zarówno ci, którzy wzrastają w łasce i poznaniu Boga, jak też ci, którzy do swojej wiary bezrefleksyjnie dodają pozabiblijne nauki. Kościół w Pergamie nie był pod tym względem wyjątkiem. Jezus zwracając się do tamtejszych wierzących, przedstawia się jako ten, który “ma ostry miecz obosieczny”, co jest wielką pociechą, ale też poważnym ostrzeżeniem. Pastor Mateusz Jakubowski omawia list do kościoła w Pergamie, skupiając szczególną uwagę na konieczność bezkompromisowego uznania ostatecznego autorytetu Bożego Słowa.

(12) A do anioła zboru w Pergamie napisz: To mówi Ten, który ma ostry miecz obosieczny.

(13) Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana; a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. (14) Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. (15) Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki nikolaitów. (16) Upamiętaj się więc; a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich.

(17) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje.

Apokalipsa 2:12-17

Powyższy cytat z Pisma Świętego zaczerpnięto z: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. Tekst cytowanego fragmentu wzięto z Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020.