Przyczyną płytkiego chrześcijaństwa jest brak duchowej dojrzałości. Wielu zatrzymuje się w duchowym rozwoju, marnując dany im przez Boga czas. Czy jesteś chrześcijaninem stale upodabniającym się do Chrystusa, czy raczej dalej tkwisz w duchowym stanie niemowlęctwa?

(11) I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, (12) Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, (13) Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, (14) Abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, (15) Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa.

List św. Pawła do Efezjan 4:11-15

Powyższy cytat z Pisma Świętego zaczerpnięto z: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. Tekst cytowanego fragmentu wzięto z Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020.