Pokusa stanowi od zawsze wyzwanie dla ludzi pragnących żyć pobożnie. Już Adam i Ewa doświadczyli jej siły i strasznych konsekwencji, jakie za sobą niesie. Każdy z nas zapewne może przyznać, że wiele razy robi to, czego nie chce na skutek ulegania pokuszeniu. Jezus Chrystus również zmagał się z pokusami i jego postawa stanowi wzór dla wierzących, o czym opowiada Tomasz Kasperski.

(16) Lecz do bezbożnego rzecze Bóg: Po co wyliczasz ustawy moje I masz na ustach przymierze moje? (17) Wszak nienawidzisz karności I lekceważysz słowa moje. (18) Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, A z cudzołożnikami zadajesz się. (19) Ustom swoim pozwalasz mówić źle, A język twój knuje zdradę. (20) Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, Znieważasz syna matki swojej. (21) Czyniłeś to, a ja milczałem, Mniemałeś, żem tobie podobny; Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje… (22) Pojmijcież to wy, którzy zapominacie Boga, Bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku!

Księga Psalmów 50:16-22

Powyższy cytat z Pisma Świętego zaczerpnięto z: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języka hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Towarzystwo Biblijne w Polsce. Warszawa 1975. Tekst cytowanego fragmentu wzięto z Internetowa Biblia 2000 v3.71 © 1994-2020.