Tag: List do Rzymian

Bogusław Sokół
11 marca 2018

Bojaźń w obliczu Jego majestatu

„Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami” (Rz 3:18)

Read further

1 2 4