Seria: Cechy definiujące dojrzałe chrześcijaństwo

Bogusław Sokół
9 września 2018

Łaknący sprawiedliwości, miłosierni i czystego serca

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem […]

Zobacz wszystko