Życie bez Chrystusa, życie w Chrystusie

Bogusław Sokół
12 lutego 2017

Życie bez Chrystusa, życie w Chrystusie

Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie

(Ef 2:12)

Aby znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary

(Flp 3:9)