#5 Syn Marnotrawny: „byłem uparty i nie słuchałem”

Mateusz Jakubowski
27 kwietnia 2017

#5 Syn Marnotrawny: „byłem uparty i nie słuchałem”

Pewien człowiek miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majętności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majętność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju, i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie

(Łk 15:1-3)