Świętość pomimo niedoskonałości

Mateusz Jakubowski
16 sierpnia 2017

Świętość pomimo niedoskonałości

Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa, i Sostenes, brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa

(I Kor 1:1-3)