Rodząc się na Bożą chwałę

Mateusz Jakubowski
6 maja 2018

Rodząc się na Bożą chwałę

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was”

(1 Pt 1:3-4)