#2 Piotr: „było mi wstyd i uciekłem”

Mateusz Jakubowski
12 marca 2017

#2 Piotr: „było mi wstyd i uciekłem”

A odpowiadając, Piotr rzekł do niego: Choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. Rzekł mu Jezus: Zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Rzecze mu Piotr: Choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili i wszyscy uczniowie

(Mt 26:33-35)