Łaknący sprawiedliwości, miłosierni i czystego serca