Łaknący sprawiedliwości, miłosierni i czystego serca

Bogusław Sokół
9 września 2018

Łaknący sprawiedliwości, miłosierni i czystego serca

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”

(Mt 5:6-8)