Kochać jak Chrystus, ulegać jak Kościół

Mateusz Jakubowski
13 stycznia 2019

Kochać jak Chrystus, ulegać jak Kościół

„Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany.”

(Ef 5:25-27)