Jak wytrwać pomimo … depresji?

Mateusz Jakubowski
18 stycznia 2017

Jak wytrwać pomimo … depresji?

Eliasz zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: Dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie

(1 Krl 19:4)

Eliasz był człowiekiem podobnym do nas

(Jk 5:17)