Bojaźń w obliczu Jego majestatu

Bogusław Sokół
11 marca 2018

Bojaźń w obliczu Jego majestatu

„Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami”

(Rz 3:18)