#7: Trafić problem w samo serce

Mateusz Jakubowski
15 października 2017

#7: Trafić problem w samo serce

„I zapłonąłem wielkim gniewem, gdy usłyszałem ich krzyk i te słowa. Rozważyłem więc tę rzecz w swoim sercu i zbeształem przedniejszych i naczelników tymi słowy: Ciężkie brzemię nakładacie jeden na drugiego. Następnie zwołałem przeciwko nim wielkie zgromadzenie”

(Ne 5:6-7)