#6 Starszy Syn: „zazdrościłem, gdyż nie rozumiałem ojca”

Mateusz Jakubowski
21 maja 2017

#6 Starszy Syn: „zazdrościłem, gdyż nie rozumiałem ojca”

Oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne cielę

(Łk 15:29-30)