Liderzy naszego Kościoła

 

Rada Starszych

Kościoła Chrystusowego "Nowe Życie" w Polkowicach

image

Mateusz Jakubowski

Starszy Zboru, Pastor Przełożony

Pierwszy spośród Starszych Zboru, odpowiedzialny za całościowe funkcjonowanie kościoła


image

Bogusław Sokół

Starszy Zboru, Pastor Senior
image

Marcin Szczyrbaty

Starszy Zboru, Lider obszaru rozwoju

image

Bogdan Dobroskok

Starszy Zboru, Lider grup domowych
image

Tomasz Kasperski

Starszy Zboru, Lider obszaru Muzycznego
image

Dawid Krzystyniak

Starszy Zboru, Lider obszaru Modlitwy

 

"Starszy bowiem (...) powinien być nienaganny, nie samowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nie porywczy, nie chciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki" (List św. Pawła do Tytusa 1:7-9)


 

Inne osoby zaangażowane w funkcjonowanie zboru


image

Tomasz Jakubowski

I Lider Młodzieży
image

Paweł Krupa

II Lider Młodzieży
image

Joanna Ćwian

Koordynator Szkółek Niedzielnych

image

Dariusz Adamczyk

Diakon
image

Adam Ćwian

Diakon
image

Marek Szczyrbaty

Skarbnik Zboru

 

"(...) abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości" (List św. Pawła do Efezjan 4:15-16)
 

Chcesz wiedzieć o nas więcej?

image
Kim jesteśmy?
image
W co wierzymy?
image
Gdzie nas znaleźć?

Jeśli masz dodatkowe pytania...

Napisz do Nas