Radość pomimo samotności

24 lutego 2019

Radość pomimo samotności


List do Filipian 1:3-11

3Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, 4Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc, 5Za społeczność waszą w ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd, 6Mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa.
7Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich dlatego, że mam was w swoim sercu, boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania ewangelii. 8Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa.
9I o to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, 10Abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, 11Pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga.