Radość pomimo okoliczności

3 marca 2019

Radość pomimo okoliczności


List do Filipian 1:12-18

12A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu ewangelii, 13Tak, że więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym,
14A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni, głosić Słowo Boże. 15Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli; 16Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić ewangelii, 17Drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich.
18Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę;