Radość pomimo niedostatku

11 sierpnia 2019

Radość pomimo niedostatku


List do Filipian 4:10-23

10A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. 11A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. 12Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. 13Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. 14Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce.
15A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania ewangelii, gdy wyszedłem do Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu, 16Bo już do Tesaloniki i raz, i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę. 17Nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. 18Poświadczam zaś, że odebrałem wszystkom nawet więcej niż mi potrzeba; mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. 19A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie. 20Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen.
21Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Was pozdrawiają bracia, którzy są ze mną. 22Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza zać ci z domu cesarskiego. 23Łaska Pana Jezusa Chrystusa niechaj będzie z duchem waszym. Amen.