Pocieszyciel na wieki

9 czerwca 2019

Pocieszyciel na wieki


Księga:

Ewangelia Jana 14:15-21

15Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.16Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki - 17Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.18Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was.
19Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać będzie; lecz wy oglądać mnie będziecie, bo Ja żyję i wy żyć będziecie. 20Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a Ja w was.21Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie.