Miej Pismo i patrz w Pismo

23 czerwca 2019

Miej Pismo i patrz w Pismo


Księga:

Ewangelia Marka 1:40-45

40I przyszedł do niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do niego: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. 41A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzedł mu: Chcę, bądź oczyszczony! 42I natychmiast zszedł z niego trąd, i został oczyszczony.43A Jezus, przygroziwszy mu, zaraz go odprawił. 44I rzedł mu: Bacz, abyś nikomu nic nie mówił; ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, jaką nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich. 45Ale on, odszedłszy, zaczął rozgłaszać i rozsławiać tę rzecz, tak iż Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na ustroniu, na miejscach pustych. I schodzili się do niego zewsząd.