Kochać jak Chrystus, ulegać jak Kościół

13 stycznia 2019

Kochać jak Chrystus, ulegać jak Kościół