Kochać jak Chrystus, ulegać jak Kościół

13 stycznia 2019

Kochać jak Chrystus, ulegać jak Kościół


List do Efezjan 5:21-33

21Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej.
22Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, 23Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. 24Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim.
25Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, 26Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, 27Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. 28Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. 29Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, 30Gdyż członkami ciała jego jesteśmy.
31Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. 32Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. 33A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego.