Historia naszego Zboru

image

Historia naszego Zboru w pigułce

1984 r.
otwarcie w Polkowicach placówki Zboru w Lubinie
24 lipca 1993 r.
powstanie samodzielnego Zboru w Polkowicach
27 sierpnia 1995 r.
uroczyste otwarcie budynku Zboru przy ul. K. B. Kominka 18
16 kwietnia 2007 r. - 09 listopada 2009 r.
rozbudowa budynku Zboru w obliczu stale rosnących potrzeb

Dynamiczny rozwój miasta Polkowice, położonego na obszarze tzw. Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, nastąpił w 1957 roku i związany był ze spektakularnym odkryciem występowania bogato okruszcowanych złóż rud miedzi. Wśród napływających w poszukiwaniu pracy ludzi znajdowali się także chrześcijanie, którzy doświadczyli diametralnej przemiany życia, gdy pewnego dnia zetknęli się z Ewangelią. W sposób oczywisty tacy ludzie zaczęli się nieformalnie spotykać, by wspólnie wzmacniać swoją wiarę poprzez coraz głębsze poznawanie i osobiste doświadczanie Boga.

W stosunkowo niedługim okresie do coraz większej liczby osób docierała nagląca świadomość konieczności pojednania się z Bogiem i prowadzenia życia w zgodzie z Jego doskonałymi standardami, toteż w 1981 roku w nieodległym Lubinie formalnie zawiązał się zbór zarejestrowany pod szyldem Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej. Począwszy od 1984 roku w Polkowicach, a następnie w przyległym Sobinie, stale organizowano tygodniowe spotkania w prywatnych domach, zaś w niedzielę oficjalne nabożeństwa odbywały się właśnie w zborze w Lubinie. Wobec stale wzrastającej liczby ewangelicznie wierzących chrześcijan, 24 lipca 1993 roku podjęto decyzję o formalnym utworzeniu samodzielnego zboru w Polkowicach, którego siedziba niezmiennie od 27 sierpnia 1995 roku zlokalizowana jest przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 18. Regularne spotkania odbywające się w nowopowstałym zborze, podczas których znaczny akcent kładziono na staranne poznawanie Boga poprzez Pismo Święte oraz wzrost w chrześcijańskiej dojrzałości wyrażający się w pełnym szacunku i miłości stosunku do innych ludzi, przyczyniały się do dalszego wzrostu liczebnego zboru w Polkowicach. Systematyczny przyrost członków wraz ze stale rosnącymi potrzebami spowodowały konieczność rozbudowy budynku zborowego celem zapewnienia odpowiedniej przestrzeni dla dalszego wzrostu. W latach 2007 do 2009 szeroko zakrojone prace budowlane zaowocowały funkcjonalnym obiektem wyposażonym w nowoczesną infrastrukturę, mogącym pomieścić jednorazowo ponad 250 osób, posiadającym osobne sale szkółkowe dla najmłodszych, pomieszczenia dla młodzieży i seniorów, a także własną kuchnię z rozległą jadalnią.

image
1995 - 2007
image
2007 - 2009
image
2009 - obecnie

Istotą naszego obecnego funkcjonowania jest pragnienie budowania zdrowych relacji międzyludzkich opartych o etos chrześcijańskiej rodziny, poprzez skupienie uwagi na osobie i istocie Boga. Jesteśmy społecznością ludzi zachwyconych niezmienną aktualnością wiary chrześcijańskiej. Doniosła postać Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, inspiruje nas gorącą miłością, pozostając nie tylko najdoskonalszym wzorem cnót, lecz także najsilniejszym bodźcem do stosowania ich w praktyce. Swoją wiarę pragniemy opierać o Pismo Święte, stanowiące Bożą odpowiedź na bezowocne tęsknoty dręczące człowieka. Aby móc jeszcze efektywniej realizować to zadanie, 05 lutego 2017 roku zbór w Polkowicach podjął decyzję o sprzymierzeniu się z Kościołem Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej, jedną z chrześcijańskich wspólnot zaliczających się do szeroko rozumianego nurtu ewangelicznego, w której nadrzędną rolę odgrywa autorytet Pisma Świętego we wszystkich sprawach odnoszących się zarówno do życia jak i wiary. Aby wyrazić naszą tożsamość w precyzyjny sposób, zdecydowano się przyjąć nazwę własną zboru: Kościół Chrystusowy "Nowe Życie" w Polkowicach. 

Chcesz wiedzieć o nas więcej?

image
Kim jesteśmy?
image
W co wierzymy?
image
Gdzie nas znaleźć?