Chrzest wiary (2016 r.)

W obecnej dobie człowiek w poszukiwaniu szczęścia postanawia odnaleźć swoją tożsamość i polubić siebie. Chrześcijanie natomiast od wieków postanawiają raczej podjąć trud odnajdywania Boga i wzgardzić sobą jako grzesznikami, odnajdując w tym prawdziwe źródło bezgranicznej radości. Jeden z niedzielnych poranków września był wyjątkowy dla grupy właśnie takich ludzi.

Niedzielnego poranka, dnia 4 września 2016 roku w Nieszczycach, nieopodal Polkowic, miał miejsce chrzest wodny. Jak co roku mieliśmy okazję być świadkami tego radosnego i nadzwyczajnego wydarzenia, podczas którego nasi przyjaciele poprzez chrzest mogli zamanifestować swoją wiarę w nieskończenie aktualną wartość śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, które rozpalając zbawienne światło łaski, rozproszyło ciemności ich dawnego życia.

Wydarzeniu jak zwykle towarzyszyło nabożeństwo, w trakcie którego kazania głosili pastor senior Bogusław Sokół, poruszając kwestię istoty chrztu wodnego oraz pastor Mateusz Jakubowski, który mówił o objawieniu się Bożej niezasłużonej łaski w oparciu o fragment listu apostoła Pawła do Tytusa. Po chrzcie wszyscy obecni spotkali się na wspólnym pikniku, by razem spędzić resztę dnia.

Zdajemy sobie sprawę, że całe to wydarzenie może wydać się całkowicie subiektywnym zjawiskiem, emocjonującym wyłącznie tych, którzy brali w nim udział. Sedno sprawy tkwi jednak w tym, że możemy uchwycić obiektywne następstwa owego chrztu wodnego, widoczne w nieustannym przypływie wiary, nadziei i miłości u tych, których Biblia opisuje mianem nowego stworzenia (2 Kor 5:17).

image
Zobacz galerię zdjęć z tego wydarzenia!